Вграждащи се витрини

Ballet Next

 • Динамично охлаждане

 • Ел. размразяване

 • ЛЕД Осветление

 • Енергоспестяващи

 • Охлаждащ агент – пропан R290

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

 

Batik Integral

  • Високоефективни вентилатори
  • Вградена кондензна единица
  • Natural Defrost Plus
  • LED осветление
  • Пропан-хладилен газ (R290)

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Beluga

 • Ел. размразяване

 • Статична

 • Вграден съд за кондензация

 • Лед осветление

 • Енергоспестяващи

Предназначение

МесоПилешко месоЗамразена храна и сладолед

Funky Next

 • Високоефективни вентилатори

 • LED осветление

 • Размразяване извън цикъла

 • Пропан-хладилен газ (R290)

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

GranVista Integral

  • Вградена кондензна единица
  • Високоефективни вентилатори
  • Пропан-хладилен газ (R290)
  • LED осветление
  • Електрическо размразяване

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Mambo Next

  • Размразяване извън цикъла
  • Вентилирана
  • LED осветление
  • Високоефективни вентилатори

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Tango Bio

  • Вградена кондензна единица
  • Високоефективни вентилатори
  • Пропан-хладилен газ (R290)
  • LED осветление
  • Размразяване извън цикъла

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Tango Next

  • Вградена кондензна единица
  • Високоефективни вентилатори
  • Пропан-хладилен газ (R290)
  • LED осветление
  • Електрическо размразяване

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Twist Next

 • Електрическо размразяване

 • Система за размразяване с горещ газ

 • Пропан хладилен газ (R290)

 • LED осветление

 • Още

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Valzer Bio

  • Високоефективни вентилатори
  • LED осветление
  • Система за размразяване с горещ газ

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Valzer Next

  • Размразяване извън цикъла
  • LED осветление
  • WaterLoop
  • Пропан-хладилен газ (R290)

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Velvet C-N Integral

  • Вградена кондензна единица
  • Високоефективни вентилатори
  • Пропан-хладилен газ (R290)
  • LED осветление
  • Размразяване извън цикъла

Предназначение

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто