Сертификат

Сертифициране на МАГНУМ 7

Сертифициране на МАГНУМ 7 Успешно приключи одита на МАГНУМ 7 съгласно Регламент (ЕО) 842/2006, с който от 04.07.2009 г. се въвеждат задължителни изисквания относно фирмите, работещи с флуорирани парникови газове. В резултат на това на МАГНУМ 7 е издаден Документ за правоспособност (Сертификат) №002 от 03.07.2009 г. за извършване на монтаж, поддръжка или сервизно обслужване…