Leopard

  • Динамично охлаждане

  • Ел. размразяване

  • Обезскрежаване с горещи пари

  • Енергоспестяващи

  • Още

Предназначение

Замразена храна и сладолед Пиле Месо

Описание