CUSTOM

Предназначение

кулинарни продукти пакетирани плодове и зеленчуци сирене салами млечни продукти сладкиши плодове и зеленчуцисладолед

Описание

Описание на продукта:

Дебелини на хладилни термопанели (с прекъснат термомост)
MM 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200

 

Ширина на хладилни термопанели: 1 m.

Площ на помещението: Без ограничение

Височина на помещението: Без ограничение