Bellavista

    • Изнесен агрегат
    • Електрическо размразяване
    • Обикновено размразяване
    • LED осветление

Описание