Линейни системи за осветление

Описание

Тъй като са лесни за настройка и прилепване, но осигуряват максимален брой комбинации, са основните предимства на системите за непрекъснато осветление.