LED osvetlenie

Реконструкция на осветлението

Фирма Магнум 7 взе решение да извърши реконструкция на осветлението си в офиса. Идеята за тази енергоефективна промяна е в съответствие с модерната политика на фирмата, а част от нея е, че ние се стремим към намаляване на използваната електроенергия.

SAP ERP All-in-One

SAP ERP All-in-One

МАГНУМ 7 интегрира управленски софтуерен продукт SAP™ ERP All-in-One. С внедряването на системата само за 8 месеца ние постигнахме очакваните резултати: – Оптимизиране и подобряване на процесите при обслужване на клиентите – Повишаване на ефективността на оперативната дейност – Подобряване на отчетността в помощ на управленските решения – Постигане на по-добра иновативност и фирмена култура. МАГНУМ 7 допълнително…