SAP ERP All-in-One

SAP ERP All-in-One

МАГНУМ 7 интегрира управленски софтуерен продукт SAP™ ERP All-in-One. С внедряването на системата само за 8 месеца ние постигнахме очакваните резултати: – Оптимизиране и подобряване на процесите при обслужване на клиентите – Повишаване на ефективността на оперативната дейност – Подобряване на отчетността в помощ на управленските решения – Постигане на по-добра иновативност и фирмена култура. МАГНУМ 7 допълнително…