Проектиране

Проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ – Модерни технически решения.

В Проектантски отдел на Магнум 7 работят мотивирани висококвалифицирани специалисти по  Хладилна техника, Отопление и Вентилация, Електротехника, Промишлено осветление.

Проектантите на Магнум 7 разработват идейни, технически и работни проекти на хладилни, климатични и осветителни инсталации. Магнум 7 винаги се съобразява  с желанията на клиента и с нормативните изисквания. Ако клиентът не разполага с технологичен проект (задание), специалистите на Магнум 7 могат да разработят и технологични проекти за хладилни, климатични и осветителни инсталации. Магнум 7 изготвя проекти за магазини, складови бази, производствени сгради, хладилни камери (складове), мандри, винарски изби, фармацевтични бази, медицински центрове, ресторанти, сладкарници, цветарски магазини, бензиностанции, офиси, банки, спортни сгради, хотели, спа центрове, аграрни центрове, логистични центрове, Data центрове и др.

Магнум 7 разполага с ресурси за проектиране на шокови тунели (замразители), както и на високотемпературни стаи за технологични производствени нужди. Като съчетаваме рационалните идеи с професионално отношение и отдаденост, ние предлагаме и изпълняваме модерни технически решения за бизнеса на нашите клиенти.

Проектиране

Проектиране

Проектните решения на Магнум 7 са съобразени с грижа за природата и опазване на околната среда. Ние залагаме иновативни решения за намаляване на енергийните разходи за експлоатация на хладилни, климатични и осветителни инсталации. Това включва както предлаганото от нас високоефективното оборудване, така и изграждане на системи за оползотворяване на отпадна топлина от хладилни и климатични инсталации.

Проектиране

Проектиране